Ömer Bedrettin Uşaklı Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri


Hayatı
Ömer Bedrettin, 1904’te Uşak’ta dünyaya geldi. Şairin babası Ömer Lütfü Bey, İstanbul’da medrese öğrenimi yapmış, görevi esnasında Uşak’a gelmiş ve orada Hayriye Hanım’la evlenmişti. Ömer Bedrettin, babasının kadılık görevi nedeniyle Osmanlı devletinin pek çok yerini gezdi. Öğrenimini de yurdun değişik yerlerinde yaptı.
Şair, ilköğrenimine Uşak’ta başladı. İlk derslerini babasından alan şair, ilk ve ortaöğrenimini Anadolu Rumeli ve Suriye’deki çeşitli yerlerde tamamladı. 1918 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesine başladı. Bu okulda iki yıl öğrenim gördü. O yıllarda İstanbul işgal altındaydı. Babası son Osmanlı hükümeti tarafından Sivas’a kadı olarak atandı. Bunun üzerine öğrenimine Sivas Lisesinde devam etti. Edebiyatla bu sıralarda ilgilenmeye başladı.
Cumhuriyetin ilanından sonra tekrar İstanbul Kabataş Lisesine dönerek 1924 yılında mezun oldu. Mülkiye Mektebine (Siyasal Bilgiler Fakültesi) kaydını yaptırdı. Aynı yıl babası hayata veda edince, annesi Uşak’a taşındı
“Milli Mecmua” ve “Türk Yurdu” dergilerinde yayınlanan ilk şiirlerinden sonra ilk kitabı  “Efe’nin Bayramı” adlı eserini Milli Mücadelenin hemen ardından yayınladı. İkinci şiir kitabı “Deniz Sarhoşları”nı da öğrenciyken yayındı.
1927’de Mülkiye Mektebini bitirip idari hayata atıldı. Bursa’da maliye memuru olarak staj yaptı. Stajından sonra Mudanya kaymakam muavinliğine atandı. Bu tarihten itibaren yurdun her tarafına uzanacak görev yılları başladı. İdarecilik yıllarında Anadolu’nun birçok ilçesinde kaymakamlık yaptı. Gezdiği tüm yerlerin özelliklerini, manzaralarını, sosyal hayatını, tarım ve ekonomik faaliyetlerini yakından izledi. Gördüğü yerleri ve izlenimlerini daha sonra şiirlerinde tema olarak kullandı.
Ömer Bedrettin, 1932 yılında 28 yaşında evlendi. Bu evliliğinden iki çocuğu oldu. İlk çocuğu üç yaşındayken ölen Uşaklı, dördüncü kitabı “Sarı Kız Mermeri” adlı kitabında yer alan tüm şiirleri ölen çocuğu için yazdı.
1934 yılında soyadı kanunu çıkınca önce “Belenli” soyadını aldı, ancak daha sonra Uşak’ta doğduğu ve annesinin de Uşaklı olması nedeniyle “Uşaklı” olarak değiştirdi.
Kaymakam yardımcılığı, kaymakamlık, maliye müfettişliği görevlerinde bulunan Ömer Bedrettin, bir süre de Artvin’de vali vekilliği de yaptı. 1938- 1943 yılları arasında mülkiye müfettişliği yaparken siyasete atılarak 7. Dönem Kütahya milletvekili seçildi. Bu görevindeyken yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak yatırıldığı İstanbul Yakacık Sanatoryumunda 23 Şubat 1946’da 42 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
Edebi Kişiliği
Anadolu’da görev yaptığı yıllarda edindiği kişisel izlenim ve gözlemler şiirlerinin ana temasını oluşturur.
Şiirlerindeki duygu ve düşüncelerinin kaynağı çoğunlukla Anadolu manzaralarıdır. Anadolu’dan canlı görünümler betimleyen şair, gördüğü manzaraların içine duygu ve imgelerini de katmıştır.
Anadolu’yu ve Anadolu insanını izlenimci bir gözle inceleyen şair,  bireysel duygularını içten, sıcak, sevecen bir dille aktarmış, memleket sevgisini işleyen şiirler yazmıştır.
Eşini ve kızını kaybeden şair, bunun üzerine hüzünlü şiirler yazmış, hüznü en iyi işleyen şairlerden biri olmuştur.
Şiirlerinde işlediği başlıca temalar; doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlemdir.
Şiirlerini hece ölçüsüyle ve halk şiiri geleneği çerçevesinde yazmıştır. Beş hececilerin izinden giden şair, zamanla kendine özgü bir şiir tarzı geliştirmeyi başarmıştır.
Şiirlerinin bir bölümü Türk müziği bestekârları tarafından bestelenmiş, bu besteler halk tarafından sevilmiş ve beğenilmiştir. Bunlardan bazıları; “Yıldızların Altında”, “Eğilmez Başın Gibi”, “Kapıldım Gidiyorum” adlı şarkılardır.
Eserleri
Şiir Kitapları
Efe’nin Bayramı
Deniz Sarhoşları
Yayla Dumanı
Sarı Kız Mermerleri
Deniz Hasreti
Veda
Aşkımın Kini
Bir Hançer İstiyorum
Dağ Başında Bir Gece
Efe’nin Müjdesi
Engin Şarkısı
Kim Bilir
Sevgiliye
Sevgiliye Üç Sual
Sılaya Giderken
Son dilek
Yıldızların Altında
Munzur Dağları

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi