Kayıtlar

Eylül, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yunus Emre “İlahi” İncelemesi

Resim
İlahi Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü Bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni Aşkın âşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seni Aşkın şarabından içem Mecnun olup dağa düşem Sensin dün ü gün endişem Bana seni gerek seni Sûfilere sohbet gerek Ahilere ahret gerek Mecnunlara Leyla gerek Bana seni gerek seni Eğer beni öldüreler Külüm göğe savuralar Toprağım anda çağıra Bana seni gerek seni Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver anları Bana seni gerek seni Yunus durur benim adım Gün geçtikçe artar odum İki cihanda maksudum Bana seni gerek seni Yunus Emre

Yahya Kemal Beyatlı “Akıncı” Şiir İncelemesi

Resim
Akıncı Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kaafilelerle… Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla… Cennette bugün gülleri açmış görürüz de Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde! Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Yahya Kemal Beyatlı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Nazım birimi: beyit Ölçüsü: aruz ölçüsü Kalıbı: “mef’û lü / me fâ î lü / me fâ î lü / fe û lün” Uyakları: ---şendik ---yendik“endik” zengin uyak (İlk bakışta “-dik” ekleri redif gibi görülse de buradaki “dik” ekleri farklı anlamlar içermektedir. Birincisi ek eylem, ikincisi geçmiş zaman görevinde kullanılmıştır.) ---İlerle ---kaafilelerle“-lerle” zengin uyak ---koldan ---yoldan“-dan” redif; “-ol” tam uyak ---atlarımızla ---hızla“-la” redif; “-ız” tam uyak ---görürü…

Fazıl Hüsnü Dağlarca “Kızılırmak Kıyıları” Şiir İncelemesi

Resim
Kızılırmak Kıyıları Kardaş, senin dediklerin yok, Halay çekilen toprak bu toprak değil, Çık hele Anadoluya, Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı, O kadar uzak değil. Çamı bitmiş, kavağı azalmış, Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil, Yedi ay kıştan sonra, Yeşeren senin yaşamandır, Yaprak değil. Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir, Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan, Mevsimler soğumuş, sular azalmış, Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil. Parça parça yarılmış öküz ardında, Parmağı üç pare, tırnağı ak değil. Utanır elin ayağın, Korkarsın yakından görsen, Eli el değil, ayağı ayak değil. Gün doğar, tarla kuşları uçuşurlar, Ağır bir aydınlık, bildiğin şafak değil. Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna, Uyandırmazsan, Uyanacak değil. Dertle, sefaletle yüklü, Siyah leşlerle kararmış, berrak değil. Çağlayan ne, Akan kim, Kızılırmak değil. Kardaş, görmüyorum ama hâlâ duyabiliyorum, Geçmiş zamanlar geleceklerden parlak değil. Vakte şahadet edercesine yükselmiş,

Fazıl Hüsnü Dağlarca Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Resim
Hayatı Fazıl Hüsnü, 1914 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının subay olması nedeniyle çocukluk yıllarını Pozantı ve Konya’da geçirdi. Annesi ev hanımıydı. Fazıl Hüsnü, ilk şiir sevgini annesinden aldı. İlköğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan’da; ortaöğrenimini Tarsus ve Adana ortaokulunda tamamladı. Daha sonra İstanbul’a gelerek Kuleli Askeri Lisesine kaydını yaptırdı. İlk şiiri “Yavaşlayan Ömür” Kuleli Askeri Lisesi son sınıfta okurken “İstanbul Dergisi”nde yayınlandı. Daha sonra “Varlık” dergisine şiirler göndermeye başladı. Bu dergide yayınlanan dört şiiriyle dikkatleri üzerine çekti. Bunlar; “Sandallar”, “Göçsem”, “Bu Dağlar” ve “Arkasından” adlı şiirleriydi. Kuleli Askeri Lisesini 1933, Harp Okulunu 1935’te tamamladı. Piyade subayı olarak görev yapmaya başladı, ancak diğer taraftan şiir yazmayı da sürdürdü. İlk şiir kitabı “Havaya Çizilen Dünya”yı Harp Okulunu bitirdiği 1935 yılında yayınladı. Piyade subayı olarak göreve yapan Dağlarca, Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Trakya’nın pe…

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi