Sempozyum Nedir


Sempozyum
Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılardır.
Konuşmacılara ayrılan zaman kısıtlıdır. Genellikle on dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansları vardır. Buna göre hazırlanacak bildiri dört sayfayı geçmemelidir. Cümleler kolay anlaşılır biçimde düzenlenmelidir. Metinde ana başlıklar vurgulanmalıdır. Ayrıca bildiri metni, yayınlanmaya uygun biçimde hazırlanmalıdır.
Sempozyumda her konuşma ayrı bir hazırlık gerektirir. Ancak birbirini tamamlayıcı söyleşi biçiminde olmalıdır. Konuşmacılar birbirine konu ile ilgili sorular sorabilir. Böylece sempozyumdan “panel”e geçilmiş olur. Eğer bu tartışmalara seyirciler de katılırsa “forum”a geçilmiş olur.
Bildiride her şeyden önce aranan özellik; bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal bir konuyu ele almış bulunmasıdır. Bununla birlikte bilinen bir konuya yenilik getirmek, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koymak, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulamak ya da önceki tezi çürütmek gibi özellikleri de içeriğinde taşır.
Bildiri dinleyici topluluğu önünde okunur. Ancak bildirinin sunulduğu topluluk, o konuda az çok uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Bildiride metne bağlı kalma esastır. Soru ve cevap bölümü bildiride konu çerçevesinde tartışma olarak ayrı bir özellik gösterir. Bildiriler genellikle yayınlanan bir yazı türüdür. Bazen yabancı dillerde de yayınlanabilir.
Son olarak bildiride varılan sonuçlar ve ana noktalar özetlenerek ana düşünce bir kez daha vurgulanmalıdır. Üzerinde çalışılan metin, aralıklarla gözden geçirilmeli, gerekli düzeltmeler yapılmalı ve konuya hâkimiyet sağlanmalıdır.
Bildiri Metninin Bölümleri
Giriş: Araştırılan konunun tanıtılması ve neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın diğer çalışmalar arasındaki yeri (yarım sayfa)
Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı (bir sayfa)
Bulgular: Bildirinin en önemli bölümü
Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi, belge ve önerilerin açıklaması ve tartışılması.
Sempozyumun Özellikleri
Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer.
Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır.
Amaç konuyu tartışmak değil, olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek gerekli çözümleri üretmektir.
Bir başkan tarafından yönetilir.
Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişir.
Konuşmacıların konuşma süreleri 5-20 dakika arasında olmalıdır.
Sempozyum konunun önemine göre birkaç oturumda, ayrı ayrı salonlarda birkaç gün boyunca da sürebilir. 

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi