Şarkı Nedir


Şarkı
Divan şiirinde bestelenmeye uygun ölçü ve kalıplarla yazılan, çoğunlukla dört dizelik bentlerden oluşan nazım biçimidir.
Şarkı divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır.
Şarkılar genellikle aşk, sevgili, ayrılık, eğlence gibi konularda yazılır.
Şarkılarda üçüncü dizeye “meyan” adı verilir ve bu dizenin anlam bakımından daha özlü olmasına dikkat edilir. Dördüncü dizeye nakarat denir.
Şarkıların uyak düzeni genellikle “aa(n)aa(n) / bbba(n) / ccca(n) / …” biçiminde olur.
Şarkılarda aruz ölçüsünün her kalıbı kullanılır.
Geniş halk kitlelerine hitap ettiği için dili sadedir.
Şarkılarda günlük dile ait söyleyişler ve halk deyişleri görülür.
Divan edebiyatında ilk şarkı yazan Naili Kadim’dir. Bu türün en güzel örneklerini veren şairler ise Nedim, Enderunlu Vasıf ve Yahya Kemal Beyatlı’dır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi