Parnasizm Nedir


Parnasizm Akımı
Fransa’da 1886 yılında “Parnas” adlı derginin yayınlanmasıyla ortaya çıkan “şiirdeki gerçekçilik” diyebileceğimiz akımın adıdır. Parnasizm bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluşmuştur.
Adını mitolojide ilham perilerinin yaşadığına inanılan efsanevi dağdan alan parnasizm, şiiri salt biçim olarak görür. Bu nedenle parnasyenler, biçim güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. Ölçü ve uyağa çok önem verirler, ritmi ön plana çıkarırlar.
Parnasizm, romantizme tepki olarak doğduğu için bu akımda duygunun yerini düşünceler almış, parnasyenler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir.
“Sanat, sanat içindir” görüşünde olan parnasyenler şiirde duygu değil, güzellik aradılar. Şiiri ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşündüler. Tarihteki mutlu dönemlere duyulan özlem, başka ülkelerin manzara ve gelenekleri işlenen başlıca konulardı. Eski Yunan mitolojisine büyük hayranlık duydukları için işlenen bazı konular klasisizmle benzerlik gösterdi.
Parnasizmin Başlıca Temsilcileri arasında Theophile Gautier, Theodore de Banville, Francois Coppee, Jose Maria de Heredia sayılabilir.
Türk Edebiyatında ise bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret’te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi