Münazara Nedir Münazara Konuları


Münazara
Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara denir.
Münazarada önemli olan savunmadır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman pek çok kişi tarafından takdirle karşılanır.
Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalıdır. Grupların biri işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yaklaşmalıdır. Yani bir grup “tez”, diğer grup “antitez”i savunmalıdır. Ayrıca münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir “jüri” seçilmelidir.
Olumlu tezin savunulması, olumsuzun savunulmasından daha kolay olduğu için konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır.
Konuşmacıların savunma gücü kadar, taraflı ve tarafsız dinleyicilerin tepkisi de jüri üzerinde etkili olur. Ancak taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte tepki göstermeleri doğru olmaz.
Münazaraya katılacak kişiler ve jüri üyeleri münazara tekniği konusunda bilgilenmelidir. İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır. Konuşmacılara, araştırma yapmaları için en az iki üç hafta süre verilmelidir.
Gruptaki her kişi, savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak zorundadır. Birden fazla kişi aynı alt konuyu savunamaz. Konuşmacılara genellikle 5-15 dakika arası eşit zaman dilimleri verilmelidir.
Konuşmacıların yazılı metne bakarak okuması, konuşmanın etkisini azaltır. Bu nedenle konuşmacılar savunacakları konulara iyi hazırlanılmalıdır. Münazarada etkili konuşmanın yanında, zamanında konuşma da önemlidir.
Konuşmacılar konularını savunurken izleyicilerin de sessizlik içinde anlatılanları dinlemesi gerekir. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.
Jürinin değerlendirme yaparken dikkat etmesi gereken özellikler:
Türkçeyi kullanma gücü (diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazinesi, cümle kurma vb.)
El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma
Konuşmacıların fiziki özellikleri (kılık ve kıyafetin temiz, düzgün olması vb.)
Savunmada inandırıcı olma (belgeler, istatistik bilgileri, resimler, gazete ve dergi haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)
Örnek Münazara Konuları
* Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
* Toplumun ilerlemesinde kadın mı daha etkilidir, erkek mi?
* Uygarlığın gelişmesinde bilim mi daha önemlidir, sanat mı?
* Çocuk eğitiminde aile mi daha etkilidir, okul mu?
* Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?
* Doğa mı insana, insan mı doğaya hâkimdir?
* Ülkeyi kalkındıran para mıdır, eğitim mi?
* Suçların önlenmesinde yasalar mı daha etkilidir, değerler mi?
* Bilgi insanı mutlu mu eder, mutsuz mu?
* Sosyal medya, insan hayatını olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi etkiler?
* Sanat; sanat için mi, yoksa toplum için mi yapılmalıdır?
* Demokrasi diye bir şey var mıdır, yok mudur?
* Anne ve baba en iyi öğretmendir fikrine katılıyor musunuz?
* Televizyonun sosyal ilişkileri ve aile arasındaki ilişkileri bozduğu düşüncesine katılıyor musunuz?
* İnsanlar bazen sevmedikleri işleri de yapmalı mıdır?
* İnsanlar dünyaya zarar mı veriyor, dünya için yararlı şeyler mi yapıyor?
* Teknolojik alandaki gelişmeler dünya için zararlı mıdır faydalı mı?
* Geçmişi bilmenin şimdiki yaşama faydası var mıdır, yok mudur?
* Erken kalkıp işe hemen başlamak mı, geç kalkıp gece geç saatlere kadar çalışmak mı yararlıdır?
* Başarıya ulaşmak için zekâ mı daha önemli, çalışmak mı?
* Başarıda çalışmak mı, yoksa şans mı önemlidir?
* Başarı elde etmek için planlı çalışmak mı, riskleri göze almak mı gerekir?
* Şehirdeki eski tarihi binalar korunmalı mı yoksa yıkılıp yerlerine yeni binalar mı yapılmalı?
* Evlilikte iç güzellik mi, dış (fiziksel) güzellik mi önemlidir?
* Öğrencilerin başarısında sınıf arkadaşlarının mı, anne ve babasının mı etkisi daha büyüktür?
* Bilgisayar hayatı kolaylaştırıp daha elverişli bir hale mi, yoksa daha zor ve karmaşık bir hale mi getirmiştir?
* Erkek ve kız öğrenciler ayrı okulda mı, yoksa farklı okullarda mı okumalıdır?
* Grup halinde çalışmak mı, yalnız çalışmak mı daha yararlıdır?
* Hayatı öğrenmenin en iyi yolu büyüklerin tavsiyelerini dinlemek mi, yoksa kendi tecrübelerine göre hareket etmek midir?
* Öğrenmenin en iyi yolu okuyarak öğrenmek mi, yaşayarak öğrenmek midir?
* insanlar gerçekleri anlatan kitapları mı, hayal ürünü kitapları mı okumalı?
* İnsanlar ölüme çare bulabilir mi, bulamaz mı?
* Doğada mükemmel bir düzenin olduğu söylenebilir mi, söylenemez mi?
* Bir toplumun gelişmesinde yaşlıların mı, yoksa gençlerin mi katkısı daha büyüktür?
* Siz mi zamanı yönetiyorsunuz, zaman mı sizi?
* Kadınlar mı daha çok dedikodu yapar, erkekler mi?
* “Bilgi arttıkça mutluluk azalır” fikrine katılıyor musunuz?
* Kanunlar önünde herkes eşit midir?
* İnsan aklı her şeyi kavrayabilir mi?
* “Evrensel insan hakları” diye bir şey var mıdır, yok mudur?
* Yurttaşların doğruyu öğrenme hakkı mı, ulusal güvenlik mi daha önemlidir?

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi