Mülakat Nedir


Mülakat
Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerine, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne mülakat denir.
Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda mülakat yapılabilir. Bu tür yazılar genellikle gazete ve dergilerde yayınlanmak için hazırlanır.
Mülakat yazısında:
Görüşülen kişinin adı
Mesleği veya ne işle uğraştığı
Hangi amaçla konuşulduğu
Buluşma mekânı
Sorular ve cevaplar
Görüşülen kişinin o konu üzerindeki temel görüşleri yer alır.
Mülakat, bağımsız haber alma yollarından biridir ve mülakatlar, mülakat veren insanların kişilikleri gibi çeşitlidir. Mülakatlar görüşme amacına, görüşmeye katılanların sayısına, görüşülmek istenen kişiye, görüşme biçimine, sorulara, ölçülmek istenen özelliklere ve görüşmedeki kuralların niteliğine göre farklılıklar gösterir.
Mülakat Yaparken Dikkat Edilecek Özellikler
Mülakatın konusu ilgi çekici ve toplumsal açıdan önemli olmalıdır.
Hangi alanda görüşme yapılacaksa o alanın uzmanları seçilmelidir. Mülakat için mümkün olduğunca birinci kaynak kişi ya da kişiler tercih edilmelidir.
Mülakata katılacak kişilerle ön görüşme yapılmalıdır. Bu ön görüşme telefon veya mektupla da olabilir. Bu görüşmede, görüşmenin amacı ve özellikleri belirtilmelidir. Görüşmeye katılacak kişilere ne zaman nerede görüşme yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir.
Görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşme başında nazik bir ifadeyle konuya giriş yapmalıdır.
Görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşmenin sonunda yine nazik ve kibar bir ifade kullanmalıdır.
Görüşmeyi düzenleyen kişi, soracağı soruları önceden hazırlamalı, konunun bütün boyutlarını yansıtacak şekilde sorularını özenle seçmelidir.
Görüşmeye katılan kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir. Bu nedenle görüşme kayıt altına alınmalıdır. Daha sonra bu kayıtlar yazıya çevrilebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi