Masal Nedir


Masal
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan anonim hikâyelere masal denir.
Masalları Yapısı
Döşeme: Masalın başlangıç bölümüdür. Bu bölüm giriş tekerlemesiyle başlar. Bu bölümdeki tekerlemeyle dinleyici veya okuyucular masalın olağanüstü dünyasına hazırlanır.
Serim: Bu bölüm olay, kişi, zaman ve mekân ile ilgili temel unsurların ortaya konduğu bölümdür.
Düğüm: Bu bölüm, masalda anlatılan olayların düğümlendiği ve bir çıkmaza girdiği bölümdür. Bu bölümde olaylar, dinleyici veya okuyucunun ilgisini, merakını arttıracak bir duruma gelir.
Çözüm: Bu bölüm, düğüm bölümünde ortaya konulan sorunun bir çözüme kavuştuğu bölümdür. Bu bölümde genellikle olağanüstü bir kişinin veya varlığın yardımı söz konusudur.
Dilek: Masalın olumlu bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu bölüm genellikle bitiş tekerlemesiyle son bulur. Bu bölümde hem masal kişilerine hem de dinleyicilere yönelik iyi dileklerde bulunulur.
Masal Türünün Özellikleri
Masallar tamamıyla hayal gücü ürünüdür. Gerçekle organik bir bağ söz konusu değildir.
Mensur bir yapıya sahiptir. Nazım – nesir karışık olan masallar da vardır.
Ortaya koyduğu evreni inandırıcı kılma gibi bir kaygı söz konusu değildir.
Masal anonim bir türdür. İlk çıkışı bir kişiye aitken yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.
Masallarda genellikle; iyilik- kötülük, adalet-zulüm, alçakgönüllülük-kibir, haklılık-haksızlık gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin çatışmalarından söz edilir. Masallardaki bazı ana karakterler ve sembolize ettiği değerler: üvey anne (zulüm), üvey kız kardeş (kıskançlık), en küçük kardeş (iyilik, başarı, zekâ), yaşlı adam (iyilik, yardım) vb.
Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir. Yer adı olarak genellikle “Kaf Dağı, Çin, Maçin, Hint, Yemen” kullanılır.
Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman (- miş) kullanılır. Anlatım kısa ve yoğundur.
Masal kişileri her tabakadan seçilebilir. Masallarda “cinler, periler, devler” gibi olağanüstü varlıklar ya da değişik hayvanlar bulunabilir.
Masalların çoğu “Bir varmış, bir yokmuş” ya da “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi ifadelerle başlar. Bunlara tekerleme ya da döşeme denir. Tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir. Türk masallarında dilek bölümü “Onlar ermiş muradına …” veya “Gökten üç elma düştü …” biçiminde başlar.
Masallarda milli ve dini motiflere yer verilmez, evrensel esaslara dayanılır.
Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır. Bu yönüyle didaktik bir nitelik taşır.
Türk masalları sembolik açıdan zengindir. Hızır, derviş, pir gibi karakterlere yer verilir. Bu karakterler genellikle duaların kabul görmesi yönüyle anlatılır.
Günümüzde belli bir kişinin kaleme aldığı yapma masallar da vardır. Türk masalları üzerinde çalışma yapan yazarlarımız içerisinde; Pertev Naili Borotav, Eflatun Cem Güney, Tahir Alangu gösterilebilir.
Masal Türünde Verilen Önemli Eserler
Hint masal kitapları: Paçatantra, Kathasaritsagara, Vetalapancavincati, Çakasaptati
Arap masal kitapları: Binbir Gece Masalları
İran masal kitapları: Binbir Gündüz Masalları
Avrupa ülkelerinin masal kitapları: Aisopos (Ezop) Masalları (Yunan masalcı), La Fontaine Masalları (Fransız masalcı), Grimm Kardeşler (Alman masalcı kardeşler).

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi