Makale Nedir


Makale
Belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne makale denir. Makaleler gazete ve dergilerde yayınlanır.
Metinler genel olarak “edebi” ve “öğretici” olmak üzere iki türde değerlendirilir. Öğretici metinler, bilimsel veya bilgilendirici metinler olarak da adlandırılır. Bilimsel metin türlerinin en önemlilerinden biri makaledir. Makaleler bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir. Önemli olan ortaya konulan düşüncelerin bilimsel temellere ve araştırmalara dayandırılarak sunulmasıdır.
Güncel konular hakkında nesnel bir bakış açısıyla yazılan makaleler genel olarak gazetelerde yayınlanır. Bilimsel ve akademik makaleler ise genellikle bu türde yayın yapan dergilerde yayınlanır. Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla birlikte internette her gün çok sayıda bilimsel makale okurla buluşmaktadır.
Makalelerin en önemli özelliği alanında uzman kişilerce yazılmış olmalarıdır. Bu tür metinler nesnel bir anlatım dili ile kaleme alınır. Dolayısıyla yazarın tavrı, kişiliği veya tarafı bu tür metinlerde hissedilmez. Ortaya konan veri, bilgi ve düşünceler sağlam kaynaklarla desteklenir. Bu kaynaklar yazının sonunda ayrıntılı olarak sıralanır. Makalelerde kullanılan bilgilerin veya fikirlerin alındığı kaynakların gösterilmesinde belli kurallar vardır. Bu kurallar makalelerin bilimsel ölçütleriyle doğrudan ilgilidir.
Makale türünün doğup gelişmesi ve çeşitlenmesi gazete ile birlikte gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu türün bizim edebiyatımızda ortaya çıkışı da ilk gazeteyle birlikte olmuştur. Tanzimat dönemi yazarlarından Şinasi’nin çıkardığı “Tercüman-ı Ahval” gazetesinde yer alan makaleler bu türün edebiyatımızdaki ilk örnekleridir. Daha sonra Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet Mithat Efendi gibi yazarlar da bu türde metinler yazmıştır.
Önceleri yalnızca gazetelerde yayınlanan makaleler, zaman içeresinde belli uzmanlık alanlarına yönelik çıkarılan dergilerde yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde gazetelerde makale boyutunda çok az yazı yer almaktadır. Bunun sebebi gazetelerin daha çok güncel konulara yer ayırmasıdır.
Makale Yazarken Dikkat Edilecek Özellikler
Anlatım sade ve belirli bir formata uygun olmalı.
Somut özellikler ön planda olmalı.
Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanmalı.
Makale her konuda yazılabilir yazarken belirli bir konu yoktur.
Bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Bir hipotezi kanıtlasanız bile eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiçbir bilimsel yayında itibar görmez. Bu nedenle akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun olarak yazmak zorundadır.
Makalelerde açıklayıcı anlatımın yanı sıra örneklendirme, tanık gösterme, tanımlama, verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarına da sıkça başvurulmaktadır.
Türk Edebiyatında Makale
Türk edebiyatında hemen her sanatçı makale yazmıştır. Bunlar arasında makale yazmayı uğraş edinen yazarlardan bazıları şunlardır:
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Ali Yücel, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Nadir Nadi…

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi