Konferans Nedir


Konferans
Bilim, sanat, spor, teknoloji gibi alanlarda uzman kişilerin bir konuya açıklık getirmek amacıyla bir topluluk karşısında yaptıkları planlı konuşmalardır.
Konferans verecek kişi diksiyona ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. Anlatım açık, yalın, anlaşılır, akıcı ve özgün olmalıdır.
Konuşmacı konferans verirken, yazdıklarının tamamını kâğıttan okumamalı, yazılı kâğıda arada sırada, yeri geldiğinde bakmalıdır. Konferansını söyleşi havasında vermeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. Konuşmacı temiz giyinmeli, ciddi olmalı, kibar davranmalı, güzel konuşmalıdır. Ses tonunu ayarlamalı, vurguyu iyi yapmalıdır. Konferans verilmeden önce, bir başkası konferans vereni tanıtmalıdır.
Konuşmacı, dinleyicileri sıkan söz ve tavırlardan kaçınmalıdır. Ayrıca el, yüz ve beden hareketlerini konunun anlamına uygun olarak, yerinde ve uyumlu yapmalıdır. Hitap yeteneği olmayan konuşmacıların vereceği konferansın etkisiz ve başarısız olacağı unutulmamalıdır.
Konferansta dikkat edilecek bir diğer özellik de zamana uymaktır. Bir saati aşan konferansların dinleyici üzerinde etkisinin azaldığı bir gerçektir. Konferansı veren bu gerçeğe dikkat etmeli, bir saatten az bir sürede konferansını bitirmelidir.
Konferans hazırlanırken öncelikle yapılması gereken iş, konferansın sunulacağı konuda geniş bir araştırma yapılmasıdır. İncelenecek konuda ansiklopedilerden başlayarak değişik yazı ve incelemeler gözden geçirilmeli, böylelikle sağlam ve derli toplu bir konuşma hazırlanmalıdır. Bu araştırmaya konferansçı kendi görüş ve düşüncelerini de katarak öncelikle konferansın planını düzenlemelidir.
Konferans Planı
Hitap cümlesi
Konunun sunuluşu
Konferansın amacı
Konunun açılması ve anlatılması
Sonuç
Sorular ve cevaplar
Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren sözlerle başlanmalıdır. Sonra konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalıdır. Bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalı, o konudaki çeşitli görüşleri kırıcı ve aşağılayıcı olmayan ifadelerle belirtmelidir.
Konuşmacı bayağı ve argo kelimeler kullanmaktan kaçınmalıdır. Arada canlı örnekler ve fıkralarla, ses tonuna vereceği iniş çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır.
Konferansta bir konunun bütün yönleriyle ve ayrıntılarıyla verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır. Konuyu fazla dağıtmak, dinleyicinin konuşmayı takip edememesine neden olur. Fazla ayrıntı, herkesi aynı ölçüde ilgilendirmediği için dinleyiciyi sıkar.
Konferans, anlatılanların kısaca özetlenmesi, maksadın verilmesi ve dinleyicilere saygı ifade edilmesiyle bitirilmelidir. Sorulacak sorular da kısaca ve kibarca cevaplanmalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi