Forum Nedir


Forum
Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.
Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlamadan önce duyurulmalıdır.
Forum başkanı, dinleyicilere forumun nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir. Sorulacak soruların çerçevesini belirler, tartışmanın konu dışına çıkmasını önler. Açıklanmaya ihtiyaç duyulan konuları ve soruları açar. Tartışmanın belli kurallar içerisinde sürdürülmesini sağlar. Forumun sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetler.
Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte dinleyicilerin, konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.
Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlamaların önüne geçilir.
Forumda amaç, belli kararlara varmak değil, konuyu farklı anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.
Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalıdır. Tartışma saygı ve nezaket kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılabilmeli, tartışmadan beklenen amaca uygun davranılmalıdır.
Forumun en belirgin özelliği, sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin tartışmada daha aktif bir şekilde rol almasıdır.
Forumda başkanın, tartışma konusunu çok iyi bilmesi, konuşmacıları ve dinleyicileri çeşitli yönleri ve eğilimleriyle iyi tanıması, konuşmaları kısa bir sürede doğru algılaması, farklı düşünceler arasında ilişkiler kurabilecek kültür anlayış ve yeteneğe sahip olması gerekir.
Başkanın yönlendirici konuşmasıyla başlayan forumda hem konuşmacılara hem de dinleyicilere söz hakkı verilmelidir. Konuşmaların, açıklamaların ve soruların mutlaka forumun konusu çerçevesinde birleşmesi gerekir.
Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin bir konuyu tartışmaları, bu tartışmaların ses ve görüntülerinin basın organları aracılığıyla yayınlanması dinleyicisiz forumun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi