Empresyonizm Nedir

Empresyonizm Akımı
Empresyonizm 19.yüzyılda ortaya çıkan, resimde ve edebiyatta gelişerek bütün güzel sanatları etkileyen akımın adıdır.
Empresyonistlere göre dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir. Bu nedenle anlatılan dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.
Empresyonistler dış dünyanın kendi içlerinde bıraktığı izlenimi dile getirirler. Bu dünya sanatçıya heyecan ve duygusal dalgalanmalar veren bir uyarıcıdır. Önemli olan sanatçıların kendi algılamaları ve bunları anlatma yöntemidir.
Edebiyat alanında daha çok şiir, kısa hikaye, tek perdelik manzum piyes gibi kısa çalışmalar tercih edilmiştir.
Şiirde anlam yoruma açık olmalıdır. Bu nedenle anlam belirginliğinden çok, anlamda kapalılık yeğlenmiştir. Işık ve renk kaynaklı görsel izlenimler şiirde önemli bir yer tutar.
Empresyonistlere göre gerçekler kişilere göre değişir ve kişisel değer kazanır. Sanatın amacı birtakım gerçekleri yansıtmak değildir.
Bu akımda yer alan sanatçılar “sanat için sanat” ilkesi benimsenmiştir.
Önemli Temsilcileri
Rainer Maria Rilke
Paul Verlaşne
Arthur Rimbaud
Goncourt kardeşler
James Joyce
Türk Edebiyatında Empresyonizmin Etkisindeki Sanatçılar
Ahmet Haşim
Cenap Şahabettin
Ahmet Muhip Dranas

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi