Ekspresyonizm Nedir


Ekspresyonizm Akımı
Doğanın olduğu gibi temsili yerine, duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı sanat akımıdır.
Bu akım “insanların en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım” olarak açıklanabilir. Bu akıma göre şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna bir anlam kazandırmaktır. İyi bir sanatçı, bir nesneyi bütün somut ilişkilerinden ayırmak, onu çıplak ve yalnız olarak, bireysel zihnin katışıksız bir ürünü olarak incelemek durumundadır.
Ekspresyonizmi ilk olarak Almanlar kullanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Alman resim ve sinemasında uygulanmıştır. Vincent Van Gogh bu akımın öncüsü kabul edilir.
Bu akım empresyonizme karşıdır. Empresyonizmde olduğu gibi dış dünyadaki izlenimleri aktarmak değil, insanın iç dünyasında doğan duyguları anlatmak amaçlanır.
Ekspresyonizm Akımının Özellikleri
İnsanın iç dünyasına ait duygularını, yani ruhsal durumlarını anlatmak esastır.
Ekspresyonistler, kendi iç dünyalarına yöneldiklerinden iç gözleme büyük önem vermişlerdir.
Ekspresyonistler, bir nesneyi bütün somut ilişkilerinden ayırmak, onu çıplak ve yalnız olarak bireysel zihnin katışıksız bir ürünü olarak değerlendirmek istemişlerdir.
Dış âlemin anlamsızlığına, ruh ve anlam kazandırmayı düşünmüşlerdir.
Ekspresyonistler, sanatçının görevinin insanın öz derinliğine inmek olduğunu ve özün kavranması için aklın kontrolünde olunmaması gerektiğini belirtmişlerdir.
Bu akımda çelişmelerin ruhsal durumu, bozguncu renkler, garip biçimlerle haykırışlar yer alır.
Ekspresyonist bir sanat eserini yorumlarken çizgilerin, renklerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Sivri ve keskin çizgiler, kırmızı ve tonları öfkeyi ön plana çıkarırken, dairesel oluşumlar, mavi ve tonları daha çok sakinliği vurgular.
Ekspresyonizmin Edebiyattaki Temsilcileri
O’Neil (tiyatro)
Franz Kafka (öykü, roman)
Thomas Stearns Eliot (şiir, eleştiri)
James Joyce (şiir, roman)

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi