Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Nedir


Egzistansiyalizm Akımı
İlk olarak Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünür ve romancı Sartre’nin benimsemesi ve edebiyata uygulamasıyla bütün dünyada yaygınlaşmıştır.
İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini, geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefi akımdır.
Varoluşçuluk dört temel düşünceyi savunur:
1. Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç, ruh, akıl ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.
2. Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla Varlık’ın anlamının araştırılmasını da içerir.
3. Varoluş, insanın içinden seçebileceği bir olanaklar bütünüdür.
4. İnsanın önündeki olanaklar bütünü, öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir dünyada var olmadır. Bir başka deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel bir durum içindedir.
Varoluşçuluğun etkileri çağdaş kültürün çeşitli alanlarında görülür.
Çağdaş varoluşçuluğun özgün temaları, Sartre’ın oyunları ve romanlarında, Simone de Beauvoir’in yapıtlarında, Albert Camus’nün roman ve oyunlarında, özellikle L’Homme Revolte “Başkaldıran İnsan” adlı denemesinde işledi. Kierkegaard’ı izleyen Franz Kafka, Das Schools, Şato, Dava adlı eserlerinde insanın varoluşunu bir türlü ulaşamadığı istikrarlı, güvenli ve parlak bir gerçeklik arayışı olarak betimledi.
Egzistansiyalizmin Özellikleri
Bireyin geleceğini kendisinin belirleyebileceğini ileri süren bir felsefi anlayışa dayanır.
Sanatçılar, yapıtlarında “insanın kendisini aşması gerektiği”, “hür olmaya mecbur olduğu” gibi konuları işlemiştir.
Yapıtlarında karakter yoktur, çeşitli durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır.
Egzistansiyalizmin Önemli Temsilcileri
Jean Paul Sartre
Albert Camus
Andre Gide
Samuel Beckett
Franz Kafka 

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi