Açık Oturum Nedir


Açık Oturum
Konusunda uzman kişilerin, bir masa çevresinde toplanarak tartışmasına açık oturum denir.
Açık oturum bir salonda izleyici önünde, televizyon veya radyoda üç-beş tartışmacıyla yapılmalıdır. Konuşmacılar bir başkanın yönetiminde belirli sürelerle sırasıyla konuşturulur. Tartışılacak konu, toplumun tümünü ya da bir bölümünü ilgilendirmelidir.
Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. Bu takdirde açık oturum, foruma dönüşür. Televizyon ve radyodan tartışmayı izleyen kişiler, açık oturuma telefon sorularıyla katılabilir.
Açık oturum bir başkan tarafından yönetilir. Konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması başkanın idaresinde yapılır. Bu nedenle başkan, açık oturumdan önce plan yapmak zorundadır. Oturum sonunda ise ortaya çıkan karşıt ya da benzer düşünceleri özetleyerek oturumun genel değerlendirmesini yapmalıdır. Bu nedenle başkan oturumun temel ögesidir.
Açık oturumda başkan konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra konuşmacılara sıra ile sorular sorar. Konuşmacılar da görüşlerini belirtir, gerekli bilgileri verirler. Bu arada diğer konuşmacılar da konuşmakta olanın sözlerini özenle dinleyip gerekli notları alırlar. Gerekirse konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleriyle birlikte belirtirler.
Oturuma katılacak kişilerin konularına iyi hazırlanmaları açık oturumun kalitesini arttırır. Konuşmacıların, diğer konuşmacılara ve izleyicilere karşı saygılı olmaları önemlidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi