Kayıtlar

Ağustos, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Köroğlu “Koşma” İncelemesi

Resim
Koşma Benden selam olsun Bolu Beyi’ne Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır Ok gıcırtısından kalkan sesinden Dağlar sada verip seslenmelidir Düşman geldi tabur tabur dizildi Alnımıza kara yazı yazıldı Tüfek icad oldu mertlik bozuldu Eğri kılıç kında paslanmalıdır Köroğlu düşer mi yine şanından Ayırır çoğunu er meydanından Kır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Köroğlu Nazım biçimi: koşma Nazım türü: koçaklama Nazım birimi: dörtlük Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü Uyak şeması: “abcb dddb eeeb” Şiirin Ahenk Unsurları (Uyak ve Redifler) ---yaslanmalıdır ---seslenmelidir ---paslanmalıdır ---ıslanmalıdır“-lanmalıdır” redif; “-s” yarım uyak ---dizildi ---yazıldı ---bozuldu“-ildi (ıldı,-uldu)” redif; “-z” yarım uyak ---şanından ---meydanından ---kanından

Dadaloğlu “Koşma” İncelemesi

Resim
Koşma Kalktı göç eyledi Avşar illeri Ağır ağır giden iller bizimdir Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir Belimizde kılıcımız kirmani Taşı deler mızrağımın temreni Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur Öter tüfek davlumbazlar vurulur Nice koç yiğitler yere serilir Ölen ölür kalan sağlar bizimdir Dadaloğlu Nazım biçimi: koşma Nazım türü: koçaklama Nazım birimi: dörtlük Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü Uyak şeması: “abcb dddb eeeb” Şiirin Ahenk Unsurları (Uyak ve Redifler) --- iller bizimdir --- yollar bizimdir“-ler (lar) bizimdir” redif; “-l” yarım uyak --- dağlar bizimdir --- sağlar bizimdir“-lar bizimdir” redif: “-ağ” tam uyak --- kirmani --- temreni --- fermanı“-ni (-nı)” tam uyak (kulak kafiyesi) --- kurulur --- vurulur

Karacaoğlan “Koşma” İncelemesi

Resim
Koşma Ala gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişânım kal melil melil Kerem et aklından çıkarma beni Ağla gözyaşını sil melil melil Yeğin ey sevdiğim sen seni gözet Karayı bağla da beyazı çöz at Doldur ve bâdeyi bir daha uzat Ayrılık şerbetin ver melil melil Elvan çiçeklerden sokma başına Kudret kalemini çekme kaşına Beni unutursan doyma yaşına Gez benim aşkımla yar melil melil Karac’oğlan der ki ölüp ölünce Ben de güzel sevdim kendi halımca Varıp gurbet ile vâsıl olunca Dostlardan haberim al melil melil Karacaoğlan Nazım biçimi: koşma Nazım türü: güzelleme Nazım birimi: dörtlük Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü Uyak şeması: “abcb dddb eeeb fffb” Şiirin Ahenk Unsurları (Uyak ve Redifler) ---kal melil melil ---sil melil melil ---ver melil melil ---yar melil melil ---al melil melil“melil melil” redif; “l (r)” yarım uyak (kulak kafiyesi) ---gözet ---çöz at

Nedim “Şarkı” İncelemesi

Resim
Şarkı Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin Cümlenin tâkatları tâk olduğun bilmez misin Şimdi âlem sana müştâk olduğun bilmez misin Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Gâhi Feyzâbâd’a doğru azmedip eyle safâ Âsafâbâd’a gelip gâhî salın ey mehlikâ Gel hele gör sahn-ı Sa’dâbâd’a hîç olmaz behâ Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Kaplatıp gül-penbe şâli ferve-i semmûruna Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna Itr-ı şâhîler sürüp ol gerden-i kâfûrına Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedîm Bend bend olsun han-ı zülfün şikâr olsun Nedîm Sen salın cânâ yolunda hâksâr olsun Nedîm Îyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Nedim Günümüz Türkçesiyle 1.dörtlük Sevdiğim, canım, yolunda toprakla bir olduğum! Kurban olduğum, bayramdır, nazla gezmeye çık! Ey aşkı uğruna bülbül gibi ağlayıp …

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi