Ulama Sanatı

Ünsüz ile biten bir kelimeyi ünlü ile başlayan bir kelime takip ettiğinde, birinci kelimenin ikinci kelimeye bağlanarak söylenmesidir. Yazıda gösterilmeyen bu durum okunma sırasında söyleyiş kolaylığı sebebiyle ortaya çıkar. Ulama yapılacak kelimeler arasında noktalama işareti olmamalıdır.
Örnekler:
“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak”  Mehmet Akif Ersoy
Okunuş şöyle olacak:
“Korkma sönmez bu şafaklarda yüze nal sancak
Sönmeden yurdumu nüs tünde tüte nen so nocak”
“Şu yüce dağların karı eridi
  Sel oldu gidelim de bizim ellere
  Yaylamızı lale sümbül bürüdü
  Gel oldu gidelim de bizim ellere”  Karacaoğlan
Bu dizelerde altı çizili kelimelerde ulama vardır

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi