Tekrir (Yineleme) Sanatı


Sözün etkisini güçlendirmek için sözcük ya da söz gurubunu tekrar etme şeklinde yapılan söz sanatıdır.
Örnekler:
Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi,
  Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
  Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi,
  Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.”  Necip Fazıl Kısakürek
“Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı
 Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı” Halit Fahri Ozansoy
Bu yağmurbu yağmur… bu kıldan ince
  Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur
  Bu yağmurbu yağmur… bir gün dinince
  Aynalar yüzümüzü tanımaz olur.”  Necip Fazıl Kısakürek
 Akşam yine akşam, yine akşam
  Bir sırma kemerdir suya baksam” Ahmet Haşim
Yukarıdaki örneklerde bazı kelime ve kelime grupları tekrar edilerek tekrir sanatı yapılmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi