Tefrik Sanatı


Kelime anlamı ayırma demek olan tefrik edebiyatta iki unsurdan birinin üstünlüğünü vurgulamak için aralarındaki farkları belirtmektir.
Örnekler:
“Seni Kisrâ’ya adâlette muadil tutsam
  Fazladır sende olan devlet ü dîn ü îmân”  Bâkî
(Seni adalet konusunda Kisra’ya denk, eşit tutsam, sendeki devlet, din ve iman fazla gelir.)
Şair sözünü ettiği kişiyle “Kisra”yı (İran hükümdarı) karşılaştırır ve onun Kisra’dan üstün olan özelliklerini vurgular.
“Budur farkı gönül mahşer gününün rûz-ı hicrandan
  Kim ol canım verir cisme bu cismi ayırır candan”  Fuzûlî
(Ey gönül ayrılık gününün mahşer gününden şu farkı vardır. Ayrılık günü cismi candan ayırır, mahşer günü cismin canını geri getirir.)
Şair, bu dizelerde ayrılık günüyle mahşer gününün ayrımını yapıyor. Biri cismin canını alırken (ayrılık günü) diğeri cisme can veriyor (mahşer günü).

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi