Tarsî Sanatı


Beyitteki her iki dizenin sözcüklerini; harf sayısı, vezin ve kafiye bakımından birbirine denk getirme sanatına tarsî denir.
Örnekler:
“Zülfün mu’attar hâlün mu’anber
  La’lün mukarrer şehd-i mükerrer” İbni Kemal
İlk mısradaki “mu’attar” ve “mu’anber” kelimeleri ile bunların karşıtları olan alt mısradaki “mukarrer” ve “mükerrer” kelimelerinin son harfleri (revi) ve vezinleri aynı olduğu için tarsi vardır.
“Her gün hayâl-i çihre-i dil-berden ağların
Her dün melal-i turre-i dil-berden ağların” Emrî
Bu beyitte geçen “her gün hayal-i çihre” ile “her dün melal-i turre” ifadelerindeki sözcükler arasında hem revi (uyaklarda son ses) hem de vezin (ölçü) uyumu vardır.
“Yûsuf’daki hüsn ü cemâl Ya’kub’daki hüzn ü melâl
  Geh bedr olam gâhî hilâl gökde mâh-ı tâbân benem”  Yunus Emre
İlk mısradaki “hüsn” ile “hüzn” ve aynı mısradaki “cemâl” ile “melâl” arasında revi ve vezin uyumu vardır. Buradaki seci karşılıklı kelimeler arasında olduğu için beyitte tarsî vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi