Sihr-i Helal Sanatı


Bir sözcüğün hem yazıldığı dize ile hem de altındaki dize ile anlamlandırılması sanatına sihr-i helal denir.
“Gözleri yabanıl, renkli
  Geçmişi bekler sanki” Serdar Ünver
Bu dizelerde “renkli” sözcüğü yazıldığı dizeyle okunduğunda gözlerin rengini, altındaki dizeyle okunduğunda renkli bir geçmişi anlatıyor.
“Âkil isen vahş u tayrın şâhı ol Mecnun gibi
  Başına mürg âşiyanından külâh-ı devlet al”
(Akıllı isen Mecnun gibi vahşi hayvan ve kuşların şahı, padişahı ol. Başına kuş yuvasından devlet külahı al)
Birinci dizenin sonundaki “Mecnun gibi” ifadesi hem birinci dizenin sonunda hem de ikinci dizenin başında anlamlıdır.
“Ve yüzünü alıp çıktım. Öğleye doğruydu
  Çıkrıkçılar yokuşuna yağmur yağıyordu.”  İlhan Berk
Şair, “öğleye doğruydu” ifadesini hem birinci dizenin sonunda hem de ikinci dizenin başında anlamlı olacak şekilde kullanarak sihr-i helal yapıyor.
“Kıyımız uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok
  Ellerimiz yok ama senin ellerini bir tutsam” Turgut Uyar
Şair, “yok” sözcüğünü hem birinci dizenin sonunda, hem de ikinci dizenin başında anlamlı olacak şekilde kullanarak sihr-i helal sanatı yapıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi