Kalp (Değiştirme) Sanatı


Sözcük anlamı değiştirme olan kalp sanatının edebiyattaki anlamı bir sözcükteki harflerin yerlerini değiştirmek suretiyle yapılan sanattır.
Örnekler:
“Böyle hûn-rîzâne tevcîh-i nigeh bilmem neden
  Galiba zann eyliyor Nâcî’yi cânî gözlerin”
(Böyle kan dökücü bakışlar yöneltmek nedendir? Galiba gözlerin Naci’yi cani zannediyor.)
Bu beyitte “Nâcî” ve “cânî” sözcükleri arasında kalp sanatı vardır. Sözcüklerin harfleri aynıdır ancak yerleri değişmiştir.
“Mûr gibi emrine kılmış itâat halk-ı Rûm
  Râm olupdur nitekim Mûsâ’ya ey şeh sihr-i mâr”  Sururî Kadim
mûr: karınca, Rûm: Anadolu, râm: itaat etme, mâr: yılan
Bu beyitte “mûr” ve “Rûm”, “râm” ve “mâr” kelimeleri arasında kalp sanatı vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi