Asonans Sanatı


Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarına denir. Kelimelerde vurguyu taşıyan aynı ünlünün tekrarından doğacak ahengi yakalamak için şair ve yazarlar bu sanata başvurur.
Örnekler:
“Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
  Eşini gâib eyleyen kuş
  Gibi kar
  Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar
  Ey kulübün sürûd-ı şeydâsı
  Ey kebûterlerin neşideleri,
  O baharın bu işte ferdası
  Kapladı bir derin sükûta yeri karlar”  Cenap Şahabettin
Bu dizelerde “â. e, û” ünlüleri tekrarlanarak şiirde iç ahenk oluşuyor.
“Neyzensen, nefessiz, neylersin neyi
  Neyzensiz, nefessiz neylersin neyi”  Zehra Birsen Yamak
Bu dizelerde “e” ünlüsüyle asonans yapılmıştır.
“Anlattı uzun uzun
  Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun”  Kemalettin Kamu
Bu dizelerde “u” seslerinin tekrarı ile bir ahenk sağlanmış ve asonans yapılmıştır.
“Ayağın sakınarak basma aman sultânım
  Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun”  Nedim
(Sultanım dökülen şarap kırılan rintlerin kadehi olsun yeter ki ayağını sakınarak basma)
İlk dizede “a” sesi tekrar edilerek bir iç ahenk oluşturulmuş ve asonans yapılmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi