Aliterasyon Sanatı


Şiir ya da düzyazıda bir uyum yaratmak amacıyla aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına aliterasyon denir.
Örnekler:
“Seherde seyre koyuldum semayı, deryayı” Tevfik Fikret
Bu dizede “s” ünsüzünün tekrarıyla bir ahenk oluşturulmuş.
“Karşı yatan karlı kara dağlar karayıptır otu bitmez” Dede Korkut
Bu dizede “kar” hecesiyle aliterasyon oluşturulmuş.
“Dest busi arzusuyla ölürsem dostlar
  Kuze eylen toprağım sunun anınla yâre su” Fuzûlî
Bu beyitte “s” ünsüzünün tekrarıyla bir ahenk oluşturulmuştur.
“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında” Necip Fazıl Kısakürek
Bu dizede “s” ünsüzüyle ahenk oluşturulmuştur.
“Aşkın sesi sen, bestesi sen, nağmesi sensin” Hasan Sami Bolak
Bu dizede “s” ünsüzünün tekrarıyla aliterasyon oluşmuştur.
“Bir büyük boşlukta bozuldu büyü” Cahit Sıtkı Tarancı
Bu dizede “b” ünsüzünün tekrarıyla aliterasyon oluşmuştur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi