Arif Nihat Asya Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Hayatı
Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 İstanbul Çatalca’da doğdu. Babası Tokatlı Ziver Efendi, annesi Fatma Hanımdır. Arif, daha bir aylıkken babasını kaybetti. Dört yaşına bastığında annesi, ikinci evliliğini yaptı. Dedesi onu annesinin yanına vermeyi reddetti. Arif, dedesinin yanında büyümeye başladı. Henüz altı yaşındayken ninesini de kaybetti. Dedesiyle birlikte halasının yanına yerleştiler.
İlköğrenimine Çatalca İnceğiz köyünde başladı. Balkan Savaşı sırasında evlerini bırakıp at ve öküz arabalarıyla Çatalca’dan İstanbul’a göçtüler. Arif, bu sıralarda önce Nuriye ablasını koleradan, ardından Şadiye ablasını veremden kaybetti.
Birinci Dünya Savaşı çıkınca halasının kocası Mehmet Fevzi cepheye gitti. Bu olay sonrasında ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya başladılar. Buna rağmen halası onu Haseki Mahalle Mektebi’ne yazdırdı. Bu sıralarda dedesi İbrahim Tevfik Efendi’yi de kaybetti.
Halası onu ilkokuldan sonra Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’ne yazdırdı. Halanın kocası savaştan dönmeyince ekonomik zorluklar daha da arttı. Arif’i öğretmenlerinin aracılığıyla Bolu’da yatılı okula verdiler. Devletin imkânlarıyla 11 yıl yatılı okudu.
İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. İlk şiir kitabı “Heykeltıraş”ı öğrencilik yıllarında çıkardı. Milli mücadele döneminde Ankara’daydı. Bu dönem onun Türklük ve vatan aşkıyla şiirler kaleme aldığı dönemidir.
1927 yılında Hatice Semiha Arın’la evlenir. 13 yıl süren evliliğinden Reha Uğur ve Kemal Koray dünyaya geldi.
Edebiyat öğretmeni olduktan sonra ilk olarak Adana Lisesi ve Adana Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Adana’daki öğretmenliği 14 yıl sürdü. İkinci evliliğini öğretmen Server Hanım’la Adana’da yaptı. Bu evlilikten Fırat ve Murat adlı çocukları dünyaya geldi.
Adana’da öğretmenlik yaptığı sırada “Bayrak Şairi” unvanını aldı. Bunun nedeni; 1939 yılında Adana’nın kurtuluş günü olan 5 Ocak’ta “Bayrak” şiirini yazması ve bu şiirin öğrencileri tarafından okunarak yurt çapında tanınmasıdır.
1942 yılında Adana’dan tayini çıkan Arif Nihat, önce Malatya’ya ardından 1948 yılında Edirne’ye gitti.
1950 yılında siyasete atılan şair, Seyhan (Adana) bölgesinden milletvekili seçildi.1954 yılında milletvekilliği sona erince Eskişehir’de öğretmenliğe başladı. 1959-1961 yılları arasında Kıbrıs’ta öğretmenliğe devam etti. 1961 yılında Ankara’ya geldi. 1962’de emekliye ayrıldı.
Emekli olduktan sonra “Yeni İstanbul Babıâli”de ve “Sabah”ta makaleler yazdı.
Bayrak şiirini yazdığı 5 Ocak günü, 1975 yılında hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine mehter marşı eşliğinde toprağa verildi.
Edebi Kişiliği
Şiir yazmaya başladıktan sonra şiirleri  “Hayat”, “Çağlayan”, “Türk Yurdu”, “Hisar”, “Defne”, “Türk Sanatı” gibi dergilerde yayınlandı. Kendisi de “Görüşler” ve “Başak” adlı dergileri çıkardı. Fıkra ve vecize denemeleri ise “Türkü”, “Demokrat”, “Yeni İstanbul” ve “Memleket” gazetelerinde yayınlandı.
Şiirlerinde görülen Tasavvuf etkisi Mevlevihane ile olan ilişkisinden kaynaklanır. “Kubbe-i Hadra” adlı kitabındaki şiirler Mevleviliğin etkisiyle yazılmıştır. Son şiirlerinde de bu etki görülmektedir.
Şiirlerini hem aruz, hem hece, hem de serbest ölçüyle yazmıştır. Geleneksel şiire olan eğilimine rağmen daima yenileşme çabası içinde olan bir şairdir. Çeşitli nazım biçimlerinde şiir yazmış, şiirin her alanında kendini göstermiştir. Değişik benzetmeler, şakacı, mizahi nükteler, taşlamalar, kelime oyunları ve hicivlerle; rubailer, gazeller, serbest ölçülü şiirler yazmış, çok yönlü bir şairdir. Özellikle rubai türüne büyük önem vermiş, rubailerden oluşan beş ayrı kitap yayınlamıştır.
Milliyetçilik duygularının hâkim olduğu şiirleriyle dikkat çeken şair, yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, Türkçülüğü yücelten şiirleriyle tanınmıştır.
Bayrak şairi olarak da anılan Arif Nihat Asya, milliyetçi, Türkçü bir şairdir.
Eserleri
Şiir
Heykeltıraş (1924)
Yastığımın Rüyası
Ayetler (1936)
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1946)
Kubbe-i Hadra (Mevlana üzerine, 1956)
Kökler ve Dallar (1964)
Emzikler (1964)
Dualar ve Âminler (1967)
Aynalarda Kalan (1969)
Bütün Eserleri (1975-1977)
Rubaiyyat-ı Arif (1956)
Kıbrıs Rubaileri (1964-1967)
Nisan (1964)
Kova Burcu (1967)
Avrupa’dan Rubailer (1969)
Şiirler (Ahmet Kabaklı’nın derlemesi, 1971)
Düzyazı
Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler, 1946)
Enikli Kapı (makaleler, 1964)

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi