Kayıtlar

Haziran, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ömer Seyfettin “Diyet” Öykü İncelemesi

Resim
Öykünün Özeti Koca Ali, yaptığı kılıçlarla nam salmış bir demir ustasıdır. Sadece işini yapan, mütevazı bir yaşamı olan, içine kapanık, gizemli bir kişiliğe sahip olan Koca Ali, sadece savaş zamanları ortadan kaybolur, diğer zamanlarını kılıç yapmakla geçirirdi. Koca Ali, bir gün geç saatlere kadar çalıştıktan sonra yatsı namazı için camiye gitti. Dinlenmek için mesnevi de dinleyen Koca Ali, camiden çıktıktan sonra biraz dolaşmak istedi. Geç vakitte karşısına bekçiler çıktı. Bekçi başı Koca Ali’yi tanıdı ve onu, eve gitmesi için uyardı. Eve geldiğinde kapısını aralık gördü, ancak bunu pek önemsemedi, çünkü evinde değerli bir şey yoktu. Sabah olunca gece bekçileri kapısını çalıp arama yaptılar. Yerde kan lekeleri ve yeni yüzülmüş bir kuzu derisi buldular. O gece hırsızlık olmuş, bir kuzu ve para keseleri çalınmıştı. Bütün deliller Koca Ali’yi gösteriyordu. Koca Ali, her ne kadar itiraz etse de hırsızlık yaptığı hükmüne varılarak kolunun kesilmesine karar verildi. Kolunu kurtarmasının tek b…

Ömer Seyfettin Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Resim
Hayatı Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884’te Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve Fatma Hanım’ın dört çocuğundan biridir. Öğrenimine Gönen’de bir mahalle mektebinde başladı. Babasının tayini nedeniyle öğrenimini İnebolu, Ayancık ve İstanbul’da sürdürdü. İstanbul’da öğrenimine önce Mekteb-i Osmaniye, daha sonra Askeri Baytar Rüştiyesi’nde devam etti. Bu okulu 1896 yılında tamamlayarak Kuleli Askeri İdadisi’ne yazıldı. Ardından Edirne Askeri İdadisi’ne nakil olarak, öğrenimini sürdürdü. Bu dönemde edebiyatla tanıştı ve ilk şiirlerini yazdı. 1900 yılında idadiyi bitirerek İstanbul’a döndü ve Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ye başladı. İstanbul’da “Mecmua-i Edebiye” dergisinde şiirleri yayınlandı. 1903’te Makedonya’da çıkan karışıklık üzerine sınıf-ı müstacele denilen bir hakla okulundan sınavsız mezun oldu. Mezuniyetinin ardından piyade asteğmen olarak merkezi Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu’nun Kuşadası Redif Taburu’na tayin edildi. 1906 yılında İzmir Jandarma Okulu’na …

Halit Ziya Uşaklıgil “Mai ve Siyah” Roman İncelemesi

Resim
Eser Hakkında Halit Ziya Uşaklıgil’in yazmış olduğu Mai ve Siyah isimli roman Batı roman tekniğiyle yazılmış ilk Türk romanı özelliğini taşımaktadır. Eserde mai (mavi) hayalleri, siyah ise hayal kırıklıklarını simgelemektedir. İlk olarak Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilen romanın basım tarihi 1897’dir. Romanın dili ağır olduğundan daha sonra yazarı tarafından sadeleştirilerek yeniden yazılmıştır. Romanın Özeti Ahmet Cemil, doğruluktan ödün vermeyen bir avukatın oğludur. Annesi erdemli bir kadındır. Babası, Ahmet Cemil öğrenimine devam ederken vefat eder. Okulu bin bir güçlükle bitirir. Annesine ve kız kardeşine bakmak zorunda olduğu için çalışma hayatına atılır. Ancak elinden pek fazla iş gelmez. Yabancı dil bildiği için evlerde ders verir. Bir de elinden şiir yazmak gelir. Ahmet Cemil’in hayalinde yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasında yeni bir çığır açmak vardır. Özel ders verdiği öğrencilerin şımarık davranışları onu işinden soğutmuştur. Böyle kişilerden para kabul etmek ona ağır ge…

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Resim
Hayatı Yahya Kemal, 2 Aralık 1884’te Üsküp’ün Yenimahalle semtinde dünyaya geldi. Babası Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey’dir. Annesi Leskofçalı Galip’in yeğeni Nakiye Hanım’dır. Asıl adı Ahmet Agâh olan şairin çocukluk yılları Üsküp’teki Rakofça çiftliğinde geçti. İlköğrenimini Üsküp’teki özel Mekteb-i Edep okulunda tamamladı. 1892’de Üsküdar İdadisi’ne girdi. Bu arada Arapça ve Farsça dersleri aldı. Leskofçalı Galib’in etkisiyle edebiyata merak sardı. Özellikle Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa’nın Terkib-i Bendlerinden çok etkilendi. 1897’de Selanik’e taşındılar. Bu sırada annesini kaybetti. Bu ölüm şairin hayatında bir dönüm noktası oldu. Babasının tekrar evlenmesiyle, ailevi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle Üsküp’e döndü, ancak akrabaları tarafından tekrar babasının yanına gönderildi. Evlerinde geçimsizlik devam edince 1902’de İstanbul’a gönderildi ve İstanbul Vefa Lisesi’ne kaydoldu. Sultan II. Abdülhamit döneminde muhaliflerin safında yer aldı. Paris’e giderek Jön Türklerin aras…

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Resim
Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu! Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. Yahya Kemal Beyatlı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiirin nazım birimi: beyittir. Şiirin ölçüsü:aruzölçüsüdür. Şiir mef û lü / me fâ i lü / me fâ i lü / fe û lün kalıbıyla yazılmıştır. Şiirin uyak şeması:aa bb cc dd ee ff “ şeklindedir. Bu tür uyaklar divan edebiyatının “mesnevi” türünde görülür. Ahenk Unsurları (Uyak ve Redifler) 1. Beyit --- zamandan --- limandan    “dan” redif; “man” zengin uyak --- yol --- kol   “ol” tam uyak --- elemli --- nemli   “li” redif; “em” tam uyak --- gemidir…

Namık Kemal “İntibah” Roman İncelemesi

Resim
Eser Hakkında Namık Kemal’in yazdığı “İntibah” Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk edebi romanıdır. Yazar, romanı 1873 – 1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs’ta, Magosa Kalesi’nde yazmıştır. Namık Kemal, romanına “Son Pişmanlık” adını vermiş, o dönemde yayınları denetleyen kurul, romanın ismini “İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey” olarak değiştirmiştir. Günümüzde “İntibah” olarak bilinen romanın karşılığı “uyanış” anlamına gelir. Eserin yeni harflerle basım tarihi 1944’tür. Romanın Özeti Ali Bey, varlıklı bir ailenin tek oğludur. İyi bir öğrenim görmüş, kibar, sessiz, çalışkan ancak hayat tecrübesi olmayan bir gençtir. Ali Bey’in hayatı babasını kaybettikten sonra tamamen değişir. Ali Bey, babasının ölümünü unutmak için arada bir annesiyle birlikte Çamlıca’ya gezmeye gider. Ali Bey’e bu gezintiler iyi gelir. Arkadaşlarıyla birlikte de Çamlıca’ya giden Ali Bey, bu gezintiler sırasında Mahpeyker adında güzel bir kadınla karşılaşır. Arkadaşları bu kadının kötü yola düşmüş bir kadın old…

Namık Kemal Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Resim
Hayatı
Namık Kemal, 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Babası Mustafa Asım Bey, annesi Fatma Zehra Hanım’dır. Çocukluğu dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında geçti. Abdüllatif Paşa Tekirdağ sancağında vali yardımcısıydı. Afyonkarahisar sancağına tayin edilince, ailece Afyon’a taşındılar. Annesi Fatma Zehra Hanım’ı 1848 yılında Afyon’da kaybeden Namık Kemal, yaşamını büyükbabasının yanında sürdürdü. Abdüllatif Paşa’nın değişik illerde görev yapması nedeniyle düzenli bir eğitimi olmadı. Özel dersler aldı ve kendi kendini yetiştirmeye çalıştı. Arapça ve Farsça öğrendi. Dedesinin Afyon, İstanbul ve Kars’a görevleri nedeniyle bu illere gitti. Kars’taki görevi sona eren dedesiyle birlikte İstanbul’a döndü. 1855’te dedesi, Sofya kaymakamlığına atandığı için Sofya’ya gitti. Sofya’da evlerine ziyarete gelen Binbaşı Eşref Bey, şiirlerini okuduktan sonra ona yazıcı anlamına gelen “Namık” adını verdi. O günden sonra Namık Kemal diye anılmaya başlandı. Sofya’da komşuları Niş kadısı Mu…

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi