Mehmet Rauf Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Hayatı
Mehmet Rauf, 24 ağustos 1875’te İstanbul’da dünyaya geldi. Kütahyalı Ahmet Hafız Efendi’nin oğludur. Dört yaşında Balat Mektebi’nde öğrenimine başladı. Yedi yaşında Eyüp Rüştiyesi’ne, on yaşında Soğukçeşme Rüştiyesine devam etti. Heybeliada’daki Bahriye Mektebi’nden (1891) mezun oldu. Bu yıllarda İngilizce ve Fransızca öğrendi. Tiyatroyla ilgilendi. Staj için Girit’e gönderildi (1895). Stajının bir bölümünü Almanya’da tamamladı. Dönüşünde İstanbul Tarabya’da elçilik gemilerinin irtibat subaylığı görevine getirildi. “Bir Zambak Hikâyesi”nin yayınlanması üzerine subaylıktan çıkarıldı. Bundan sonra hayatını kalemiyle kazandı. Hikaye, roman ve oyunlar yazdı.
Mehmet Rauf, 1900 yılında Ayşe Sermet Hanım’la evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu. 1910’da İzmir’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kızı oldu. 1926’da Muazzez Hanım’la üçüncü evliliğini yaptı. Bu evliliklerinden çocukları olmadı.
Mehmet Rauf, 1927’de hastalandı. Beş yıl boyunca acı çektikten sonra Cerrahpaşa Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Maçka’daki aile mezarlığında toprağa verildi.
Edebi Kişiliği
Mehmet Rauf, yazma çalışmalarına Bahriye Mektebinde öğrenciyken başladı. O dönemde Danaet yahut Gaskonya Korsanları adlı bir macera romanı ve Ruzname-i Hayatım adıyla anılarını yazdı. Bu döneminde Alphonse Daudet, Emile Zola, Gustave Flaubert gibi yazarları okudu. Bu realist yazarlara özenerek Canfeza adlı bir hikaye yazdı.
Edebiyat dünyasına, Halit Ziya’ya gönderdiği Düşmüş adlı hikayesinin Hizmet gazetesinde yayınlanmasıyla girdi. O yıllarda Halit Ziya ile mektuplaşmaya başladı. Onun aracılığıyla Servet-i Fünun edebiyatçıları arasında yerini aldı. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Hüseyin Cahit’le tanışıp dost oldu.
Servet-i Fünun dergisinde edebiyat incelemeleri, eleştirinin Batı’da gelişimi, Türk edebiyatında hikaye ve roman gibi çeşitli konularda yazıları yayınlandı. Servet-i Fünun ve Resmi Gazete’den başka kendi çıkardığı Mehasin dergisinde küçük hikayeleri yayınlandı. Daha sonra yazar, bunları kitaplaştırdı. Servet-i Fünun’un kapatılmasından sonra, 1908 yılına kadar durgunluk dönemi içine girdi.
1900-1908 yılları arasında mensur şiirler ve çeşitli yazılar yazdı. “Ezhar” adlı karikatür ve hikâye albümüyle, 1923’te “Süs” adlı bir kadın dergisi çıkardı.
Mehmet Rauf. Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olan “Eylül” romanıyla büyük ün kazandı. Bu romanı, yirmi dört yaşlarındayken memur bulunduğu sefaret gemisinin süvarisi ile eşinin ilişkisinden etkilenerek yazdı. Bu kitabını Halit Ziya’ya ithaf etti. “Eylül” Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesinin altıncı kitabı olarak yayınlandı. Edebi estetik ve değeri tartışılmaz bu eserdeki tahlilleri Halit Ziya, aynı yerde ve durmadan derinleşen bir burguya benzetti. Bundan sonra “Ferda-yı Garam”, “Karanfil ve Yasemin”, “Genç Kız Kalbi”, “Böğürtlen”, “Kan Damlası”, “Halas” adlı romanlarını yazdı. Ancak Eylül’deki başarısına ulaşamadı.
Mensur şiir, hikâye, roman, tiyatro türlerinde otuzun üzerinde eser yazdı. Edebiyat-ı Cedide topluluğu içinde üslubuna en az dikkat eden yazardır. Olayların kahramanları çoğunlukla Mehmet Rauf’u temsil eden, onun arzu ettiği hayatı yaşayan ve onun duygularıyla hareket eden idealize edilmiş tipler oldu. Romanlarında düşünsel yön az ve dağınık durumdadır. Onun başarısı ince ve güçlü bir biçimde yaptığı ruhsal betimlemelerde görülür.
Eserleri
Romanları
Garam-ı Şebab (1896, İkdam’da tefrika)
Eylül (1900)
Ferda-yı Garam (1913)
Menekşe (1915)
Karanfil ve Yasemin (1924)
Genç Kız Kalbi (1925)
Böğürtlen (1926)
Define (1927)
Ceriha (1927)
Son Yıldız (1927)
Kan Damlası (1928)
Halas (1929)
Öyküleri
İhtizar (1909)
Âşıkane (1909)
Son Emel (1913)
Hanımlar Arasında (1914)
Bir Aşkın Tarihi (1915)
Menekşe (1915)
Üç Hikaye (1919)
Kadın İsterse (1919)
Pervaneler Gibi (1920)
İlk Temas İlk Zevk (1923)
Aşk Kadını (1923)
Gözlerin Aşkı (1924)
Eski Aşk Geceleri (1927)
Mensur şiirleri
Siyah İnciler (1901)
Oyunları (Tiyatro)
Ferdi ve Şürekâsı (1909, Halit Ziya’nın aynı adlı romanından uyarlama)
Pençe (1909)
Cidal (1911)
Yağmurdan Doluya (1919)
Sansar (1920)

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi