Kayıtlar

Mayıs, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi” Şiir İncelemesi

Resim
Hürriyet Kasidesi Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten Mûini zâlimin dünyâda erbâb-ı dena’ettir Köpekdir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten Hemân bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fâniye Hayâtın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetler Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emânetten Cihânda kendini her ferdden alçak görür ol kim Utanmaz kendini nefsinden de âr eyler melâmetten Felekden intikam almak demektir ehl-i idrake Edip tezyîd-i gayret müstefid olmak nedâmetten Durur akâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette Çıkar âsâr rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetten Eder tedvîr-i âlem bir mekinin kuvve-i azmi Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı…

Mehmet Rauf Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Resim
Hayatı Mehmet Rauf, 24 ağustos 1875’te İstanbul’da dünyaya geldi. Kütahyalı Ahmet Hafız Efendi’nin oğludur. Dört yaşında Balat Mektebi’nde öğrenimine başladı. Yedi yaşında Eyüp Rüştiyesi’ne, on yaşında Soğukçeşme Rüştiyesine devam etti. Heybeliada’daki Bahriye Mektebi’nden (1891) mezun oldu. Bu yıllarda İngilizce ve Fransızca öğrendi. Tiyatroyla ilgilendi. Staj için Girit’e gönderildi (1895). Stajının bir bölümünü Almanya’da tamamladı. Dönüşünde İstanbul Tarabya’da elçilik gemilerinin irtibat subaylığı görevine getirildi. “Bir Zambak Hikâyesi”nin yayınlanması üzerine subaylıktan çıkarıldı. Bundan sonra hayatını kalemiyle kazandı. Hikaye, roman ve oyunlar yazdı. Mehmet Rauf, 1900 yılında Ayşe Sermet Hanım’la evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu. 1910’da İzmir’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kızı oldu. 1926’da Muazzez Hanım’la üçüncü evliliğini yaptı. Bu evliliklerinden çocukları olmadı. Mehmet Rauf, 1927’de hastalandı. Beş yıl boyunca acı çektikten sonra Cerrahpaşa Hast…

EN ÇOK OKUNANLAR

Faruk Nafiz Çamlıbel “Sanat” Şiir İncelemesi

Yahya Kemal Beyatlı “Sessiz Gemi” Şiir İncelemesi

Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” Şiir İncelemesi

Necip Fazıl Kısakürek “Kaldırımlar” Şiir İncelemesi

Ahmet Haşim “Merdiven” Şiir İncelemesi